Nieuwsbrief januari 2018

Nieuwsbrief januari 2018

Geachte heer, mevrouw, beste familie

Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over een aantal ontwikkelingen binnen de praktijkorganisatie.

Voortzetting samenwerking dokter J. van Egmond
Sinds 1 maart 2014 is dokter J. van Egmond als huisarts in dienstverband werkzaam bij huisartsenpraktijk ‘t Joppe. Met ingang van 1 januari 2018 zal hij, als medepraktijkhouder, zijn werkzaamheden voortzetten in samenwerking met de huisartsen C.E. van der Meer, A.M.A van der Meer-Medendorp en M.M. Toes-Bos.

Huisarts in opleiding
In september 2017 is dokter M. van der Kooi in onze praktijk begonnen aan het eerste jaar van haar huisartsopleiding. Tot september 2018 houdt zij, onder supervisie van de huisartsen M.M. Toes-Bos en J. van Egmond, haar spreekuur.

Praktijkmedewerkers
Zonder doktersassistentes en praktijkondersteuners kunnen huisartsen hun werk niet goed doen. De ploeg van assistentes bestaat thans uit vijf dames: Jeannette de Haas-van der Goes, Kitty van Leeuwen, Suzanne van den Bel-Martens, Jakobine van der Zant-Massaar en Jolien Welboren. Regelmatig begeleiden zij een doktersassistente in opleiding. Tot 26 januari 2018 is dat Julia van Duijn.
Carla Langezaal-Bons werkt bij ons als praktijkondersteuner somatiek (POH-S) en zij verwacht in 2018 haar opleiding “Ouderenzorg in de eerste lijn” met goed gevolg af te ronden. Zij zal zich, naast haar huidige werkzaamheden, ook gaan bezighouden met specifieke ouderenproblemen. Jakobine verwacht in 2018 haar opleiding tot praktijkondersteuner somatiek te voltooien. Naast haar assistentetaken gaat zij samen met Carla op hun eigen spreekuren de zorg voor patiënten met lichamelijke chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en longziekten invullen.
Sinds 1 januari 2014 is Dhr. Danny Rijnders ons team komen versterken in de functie van praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Op zijn spreekuren ziet hij in samenspraak met de huisartsen mensen met uiteenlopende psychische problemen. Op 1 september 2017 is Marjolein Kloet, die al jaren als wijkverpleegkundige in de Merenwijk werkzaam is, in onze praktijk begonnen aan haar tweejarige opleiding tot verpleegkundig specialist in de huisartsenpraktijk. Zij zal spreekuren meelopen met dokter C.E. van der Meer en ook zelf spreekuren gaan houden.
Jeannette de Haas-van der Goes ondersteunt als praktijkondersteuner management alle werkprocessen.

Al met al een flinke club mensen die met elkaar in goede samenwerking en met plezier in hun werk zich graag inzetten voor de huisartsgeneeskundige zorg vanuit ‘t Joppe.

Kwaliteitstraject
Sinds 2013 neemt onze praktijk deel aan een kwaliteitstraject, de NHG Praktijkaccreditering. Om geaccrediteerd te worden moet de praktijk voldoen aan een uitgebreide set van “kwaliteitsnormen voor de huisartsenpraktijk”. Tevens moeten wij jaarlijks aantonen dat we continu werken aan het verbeteren van onze zorg. Vol trots kunnen wij u vertellen dat na de audit van 9 mei 2017 aan onze praktijk opnieuw de accreditatie is toegekend.

Gaarne uw medewerking en begrip voor de steeds drukker wordende praktijk
Met steeds meer medewerkers proberen wij de zich uitbreidende huisartsenzorg zo goed mogelijk te organiseren en in te vullen. De almaar toenemende gezondheidszorgproblemen in de eerste lijn leiden regelmatig tot volle spreekuren, drukte aan de telefoon of bij de balie. Dat kan betekenen dat u niet altijd op de door u gewenste tijd geholpen kunt worden. Wij vragen daarvoor uw begrip en verzoeken u om vooral vriendelijk te blijven tegen onze assistentes. We hebben dagelijks spoedplekken beschikbaar tijdens de spreekuren om al te grote drukte op te kunnen vangen. Na telefonisch overleg met de assistente kan het ook zijn dat u een plekje krijgt aan het einde van de dag tijdens het uitloopspreekuur. Helaas komt het ook dagelijks voor dat mensen niet op hun afspraak op het spreekuur verschijnen. Op zo’n moment gaat kostbare tijd verloren. Mocht u verhinderd zijn om op uw afspraak te komen belt u dan zo ruim mogelijk van tevoren af zodat een andere patiënt in uw plaats geholpen kan worden.

Andere disciplines in Medisch Centrum ‘t Joppe
Mw. J.M.W. Witkamp is werkzaam in ‘t Joppe als psycholoog / psychotherapeut.
Dhr. P.H. van der Meer, arts op haptonomische basis, heeft in het centrum zijn praktijk voor haptonomie, inzicht en begeleiding.
Mw. M. Boere is in het centrum werkzaam als diëtist.

Samenwerking met andere eerstelijnszorgverleners in de Merenwijk
De overheid en zorgverzekeraars verwachten steeds meer van de eerstelijnsgezondheidszorg. Zij willen dat de zorg wijkgericht en dicht bij de mensen wordt ingericht en zij sturen sterk aan op multidisciplinaire samenwerking. In 2013 hebben wij samen met de apotheken in de Merenwijk en de fysiotherapiepraktijk Zwanenzijde een samenwerkingsovereenkomst gesloten onder de naam GEZ ’t Joppe. Wij werken nauw samen op het gebied van ketenzorgprogramma’s voor chronische aandoeningen zoals diabetes mellitus, COPD (chronische longproblemen) en hart- en vaatziekten. Meer informatie over de GEZ en de ketenzorgprogramma’s vindt u op de website https://gez-tjoppe.nl. Voor het oplossen van wijkgerichte gezondheidszorgproblemen wordt ook samengewerkt met Gezondheidscentrum Merenwijk in de Zorgkoepel Merenwijk-Leiden.

Middels deze nieuwsbrief hopen we u naar wens geïnformeerd te hebben over een aantal belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen betreffende huisartsenpraktijk ’t Joppe.

Overigens kunt u altijd actuele en andere informatie over onze praktijk vinden op onze website: https://huisartsenpraktijk-tjoppe.nl/
Wij blijven er met alle medewerkers naar streven u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij al uw lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen.
Voor vragen, suggesties en / of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief staan wij altijd open.

Met vriendelijke groeten,

Huisartsen en praktijkmedewerkers van huisartsenpraktijk ’t Joppe

Hieronder kunt u de nieuwsbrief in Pdf downloaden:
Nieuwsbrief ’t Joppe versie januari 2018