De assistente anno 2018

De assistentes, het is altijd lente ……

Ze zijn als eerste aanwezig. Zetten zomers de deuren en ramen open en draaien in de winter de verwarming een streepje hoger. Zorgen voor opgestarte computers, koffie, regelen de postverwerking tot het aanvullen van de closetrollen. Ontvangen de dokters en patiënten met hun vriendelijke lach. Altijd bereid de helpende hand te bieden. Schakelen van telefoon naar balie, van snotneus naar hartinfarct.

Door hun gedegen opleiding en continue nascholing beschikken ze over een schat van kennis en kunde. Dit stelt ze in staat een eigen spreekuur te draaien. Wij, artsen, weten dat we het uitspuiten van oren, bloeddrukcontroles, injecties, cervixuitstrijkjes, wratten en wondbehandeling met een gerust hart aan hun kunnen over laten. Zij weten dat ze altijd op ons mogen terugvallen bij vragen. Samen sterk.

De druk op de huisarts is flink toegenomen. De problematiek neemt niet alleen toe maar wordt ook steeds complexer. Diagnostische en therapeutische mogelijkheden nemen toe. Dit betekent een zorgvuldige afweging. We willen maatwerk leveren en geen confectie. Dat kost tijd en aandacht. ‘Nog een klein vraagje’ kan een lang antwoord zijn. Opname capaciteit van ziekenhuizen en verpleeghuizen nemen af. De verzorgingshuizen bestaan al helemaal niet meer.

Regelgeving en administratie wordt steeds dwingender. ‘Even een briefje’ heeft de vorm aangenomen van vele, omvangrijke formulieren. De assistentes bereiden dit zoveel mogelijk voor, maar het zijn doorgaans geen zaken die er ‘tussendoor’ kunnen.

De assistentes zijn de verkeersregelaars in onze huisartsenpraktijk. Om alles in goede banen te kunnen leiden vragen zij naar de klacht. Dit is geen ongebreidelde nieuwsgierigheid maar professionele interesse, die samen met hun intuïtie en ervaring er voor zorgen dat iedereen de juiste zorg op het juiste moment krijgt. Zo kunnen ze inschatten wat medische spoed is, wat een langere consulttijd behoeft en wat met telefonisch advies kan worden opgelost. Daar zijn ze voor opgeleid en daar zijn zij goed in.

Met ons allen proberen op deze manier wachttijden te voorkomen. U kan ons daarbij helpen. Heeft u meerdere vragen, vraag dan om een langere tijd en stel deze niet als verassingsvraag aan het eind van het consult. Kom op tijd! Wij proberen ook op tijd te werken (calamiteiten daargelaten). Mocht u onverhoopt verhinderd zijn bel de afspraak af en in het uitzonderlijke geval dat u vast staat in het verkeer, laat het weten. De assistentes zullen dan een oplossing proberen te regelen.

Kortom de assistentes zijn je beste vriend!