Landelijk Schakel Punt (LSP)

Onze praktijk neemt sinds 2020 deel aan het LSP (=Landelijk Schakelpunt).

Voor medische zorg buiten de openingstijden van de praktijk of bij een acuut medisch probleem kunt u terechtkomen bij de huisartsenpost of een arts op de spoedeisende hulp. Dan kan het belangrijk zijn dat die arts uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij/zij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.
Het kan ook zijn dat u daarna bij een andere apotheek dan uw eigen apotheek terecht komt en om aan goede medicatiebewaking te doen is het van belang dat die apotheek inzage heeft in uw actuele medicatiegebruik.

De inzage in uw gegevens kan alleen, op grond van privacy richtlijnen, als u daarvoor toestemming hebt gegeven via de zogenaamde opt-in. Wellicht hebt u dat bij de apotheek voor informatie over uw geneesmiddelengebruik al gedaan. Als u bezwaar hebt tegen het raadplegen van uw gegevens kunt u dat ook kenbaar maken via een zogenaamde opt-out.

Wilt u uw keuze of uw gegevens door andere artsen dan uw eigen huisartsen wel of niet mogen worden bekeken kenbaar maken? U kunt dit op drie verschillende manieren doen.

  • U vertelt uw keuze aan onze huisartsenpraktijk of
  • U geeft onze huisartsenpraktijk een ingevuld toestemmingsformulier of
  • U legt uw keuze online vast via volgjezorg.nl/toestemming

Meer informatie? Op volgjezorg.nl kunt u ook zien wie uw medische gegevens heeft bekeken en/of uw keuze voor het beschikbaar stellen van de gegevens van de huisarts aan de huisartsenpost of spoedeisende hulp aanpassen of doorgeven.

Volgjezorg | Grip op je medische gegevens