Preventie

Onze praktijk neemt deel aan diverse preventie-projecten:

Griepvaccinatie
Elk jaar worden in oktober of november de griepvaccinaties gegeven.
Degenen die tot de risicogroepen behoren en hierdoor gratis de griepprik krijgen, worden begin oktober opgeroepen. Vanaf 2008 behoren alle 60-plussers volgens de gezondheidsraad tot de risicogroepen.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BVO uitstrijkje)
Alle vrouwen van 30 tot en met 60 jaar krijgen eens in de vijf jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het doel van dit onderzoek is vroegtijdige opsporing van (voorstadia van) baarmoederhalskanker. Deelname aan het bevolkingsonderzoek is gratis en geheel vrijwillig. De uitstrijkjes worden in onze praktijk verricht door de assistentes en huisartsen. Het is ook mogelijk om zelf een zelftest te doen.

Bevolkingsonderzoek borstkanker (BOB)
Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen elke 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker van het Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging om het borstonderzoek uit te laten voeren in een onderzoekscentrum bij hen in de buurt.

Bevolkingsonderzoek darmkanker
Mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar worden om de twee jaar per brief uitgenodigd om thuis een ontlastingstest uit te voeren. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. De test kan voor analyse per post verstuurd worden. Bij een afwijkende uitslag wordt de deelnemer doorverwezen voor verdere diagnostiek i.c. een coloscopie. Als er bloed in de ontlasting gevonden wordt, krijgt de deelnemer een uitnodiging voor een coloscopie. Hiervoor vindt eerst een intake in het ziekenhuis plaats.  De patiënt wordt gevraagd voorafgaand aan de intake langs de huisarts te gaan voor zijn relevante medische gegevens en voor eventuele vragen over de deelname. De huisarts krijgt bij een positieve uitslag bericht. In dat geval zorgt de huisarts ervoor dat de relevante medische voorgeschiedenis tijdig wordt doorgegeven aan het coloscopiecentrum.