Preventie

Onze praktijk neemt deel aan diverse preventie-projecten:

Griepvaccinatie
Elk jaar worden in oktober of november de griepvaccinaties gegeven.
Degenen die tot de risicogroepen behoren en hierdoor gratis de griepprik krijgen, worden begin oktober opgeroepen. Vanaf 2008 behoren alle 60-plussers volgens de gezondheidsraad tot de risicogroepen.

Griepvaccinatiemiddagen 2018:
dinsdag 16 oktober: 14.00 – 16.00 uur
woensdag 17 oktober: 16.30 – 18.00 uur.
Wij verzoeken u vriendelijk om niet eerder te komen. Wij starten exact om 14.00 uur op dinsdag en 16.30 uur op woensdag!

Indien u op een van bovenstaande middagen niet kunt, neemt u dan contact op met de praktijkassistente.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BVO uitstrijkje)
Alle vrouwen van 30 tot en met 60 jaar krijgen eens in de vijf jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Het doel van dit onderzoek is vroegtijdige opsporing van (voorstadia van) baarmoederhalskanker. Deelname aan het bevolkingsonderzoek is gratis en geheel vrijwillig.
In 2018 worden de vrouwen met geboortejaren 1988, 1983, 1978, 1973, 1968, 1963 en 1958 in de maand van hun verjaardag opgeroepen.
De uitstrijkjes worden in onze praktijk verricht door de assistentes en huisartsen.

Bevolkingsonderzoek borstkanker (BOB)
Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar krijgen elke 2 jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker van het Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging om het borstonderzoek uit te laten voeren in een onderzoekscentrum bij hen in de buurt.
In 2018 zal dit onderzoek weer plaatsvinden.

Bevolkingsonderzoek darmkanker
Het bevolkingsonderzoek darmkanker is begin 2014 van start gegaan. Mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar worden om de twee jaar per brief uitgenodigd om thuis een ontlastingstest uit te voeren. De test kan voor analyse per post verstuurd worden. Bij een afwijkende uitslag wordt de deelnemer doorverwezen voor verdere diagnostiek i.c. een coloscopie. Als er bloed in de ontlasting gevonden wordt, krijgt de deelnemer een uitnodiging voor een coloscopie. Hiervoor vindt eerst een intake in het ziekenhuis plaats.  De patiënt wordt gevraagd voorafgaand aan de intake langs de huisarts te gaan voor zijn relevante medische gegevens en voor eventuele vragen over de deelname. De huisarts krijgt bij een positieve uitslag bericht. In dat geval zorgt de huisarts ervoor dat de relevante medische voorgeschiedenis tijdig wordt doorgegeven aan het coloscopiecentrum.

Bijzondere spreekuren.
Onze  praktijkondersteuner/-verpleegkundige (POH-s), mevr. C. Langezaal-Bons, verzorgt de controles van de diabetes-, astma/COPD- en hartvaatziekten-risicopatiënten.

Onze ander praktijkondersteuner/-verpleegkundige (POH-GGZ), dhr. D. Rijnders, heeft een spreekuur voor de geestelijke gezondheidszorg.

De assistentes hebben hun eigen spreekuur. Op dit spreekuur worden de volgende verrichtingen gedaan: oren uitspuiten, bloeddruk meten, uitstrijkjes maken, injecties geven, bloedsuikers prikken, wondverzorging, wratten behandelen en reizigersadvisering. Zij doen dit in samenspraak met de huisartsen.

Informatie over het spreekuur Hart- en Vaatziekten
U kunt dit spreekuur bezoeken op verwijzing van uw huisarts. Cardiovasculair risicomanagement is erop gericht risicofactoren voor hart- en vaatziekten op te sporen en zonodig te behandelen om hiermee het risico op een hart- of vaatziekte (hartinfarct, CVA e.d) te verlagen (primaire preventie=voorkomen dat iemand een ziekte krijgt). Daarnaast is het spreekuur bedoeld voor mensen die al een hart of vaatziekte hebben om deze te gaan controleren en zo nodig de behandeling bij te stellen om het risico op een nieuwe gebeurtenis te verlagen (secundaire preventie).

Waarom uw risicofactoren aanpakken?
Het aanpakken van uw risicofactoren vermindert uw risico om hart- en vaatziekten te krijgen. Het neemt het risico niet helemaal weg. Het komt voor dat iemand die zijn leefstijl verbetert en de juiste medicijnen gebruikt, toch hart- en vaatproblemen krijgt.

Wat zijn de gevolgen voor uw dagelijks leven?
Als u uw risico op hart- en vaatziekten wilt verlagen, kan dat betekenen dat u uw leefstijl moet aanpassen, bijvoorbeeld door te stoppen met roken, gezonder te eten en meer te bewegen. Dit kan een lastige opgave zijn, maar u zult merken dat u zich door deze leefstijlverandering al gauw fitter voelt. Door gezonder te leven kan uw risico soms zo sterk dalen, dat u geen medicijnen meer nodig heeft voor het verlagen van uw bloeddruk of cholesterol. In andere gevallen zullen deze medicijnen toch nodig zijn om uw risico voldoende te verminderen.

Wel of niet uw risicoprofiel laten bepalen?
Als u meer wilt weten over uw risicofactoren voor hart- en vaatziekten en welke maatregelen u kunt nemen om het risico te verlagen, dan kunt u uw risicoprofiel laten bepalen. Een aantal risicofactoren kent u zelf al, zoals hart- en vaatziekten in uw familie, of u rookt, gezond eet en voldoende beweegt. De andere risicofactoren kunnen we in de praktijk controleren: we meten de bloeddruk en doen bloedonderzoek naar het glucose (bloedsuiker) en cholesterolgehalte.
Tijdens het spreekuur wordt gekeken welke risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij u aanwezig zijn. Om dat risico te verlagen worden er allerlei aspecten bekeken waaronder ook leefstijl. Mocht het mogelijk zijn om door verandering van leefstijl het risico te verlagen, dan zullen wij proberen u daarbij behulpzaam te zijn. De controles, adviezen en het geven of veranderen van medicijnen gaat in nauw overleg met uw eigen huisarts. Voor vragen over dit spreekuur kunt u terecht bij uw huisarts.