NHG-praktijkaccreditering

Op 13 juli 2021 is opnieuw aan onze praktijk de NHG-Praktijkaccreditering® versie 3.0 toegekend.

Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit.

In het accrediteringstraject is de praktijk getoetst op de huidige kwaliteit.
Het medisch handelen en de praktijkvoering en –organisatie is doorgelicht. Ook is er een enquête onder een aantal patiënten van onze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen hebben gegeven. De praktijk heeft met al deze informatie een aantal verbeteringsplannen opgesteld, waarmee wij onze kwaliteit de komende tijd zullen verhogen.
Met onze inspanningen voldoen wij aan de criteria voor NHG-Praktijkaccreditering®. De huisartsen, praktijkondersteuners en –assistentes hebben meer inzicht gekregen in hun kracht en verbeterpunten. Op deze manier willen wij ons inzetten voor een gedegen en verantwoorde huisartsenzorg, waar patiënten zich prettig en naar tevredenheid behandeld voelen.

Home - NPA Praktijkaccreditering