Vakantie en nascholingen 2018-2019

Alle vakanties zijn onder voorbehoud op de website geplaatst

C.E. van der Meer:
5 november: afwezig
19 oktober: afwezig
17 december: afwezig
21 december: middag afwezig

A.M.A. van der Meer-Medendorp:
4 oktober: nascholing
20 december: afwezig
27 december: afwezig

M.M. Toes-Bos:
5 oktober: afwezig
22 t/m 28 oktober: vakantie
31 december 2018 t/m 6 januari 2019: vakantie

J. van Egmond:
18 oktober: middag afwezig
22 t/m 28 oktober: vakantie
28 november: afwezig
24 december: afwezig

Mevr. V. Moerland, huisarts in opleiding:
19 november t/m 2 december: vakantie