Vakantie en nascholingen 2019

Alle vakanties zijn onder voorbehoud op de website geplaatst

C.E. van der Meer:
23 mei t/m 7 juni: vakantie

A.M.A. van der Meer-Medendorp:
23 mei t/m 7 juni: vakantie

M.M. Toes-Bos:
30 april: afwezig
1 juli t/m 5 juli: afwezig
5 augustus t/m 25 augustus: vakantie

J. van Egmond:
27 juni t/m 4 juli: afwezig
22 juli t/m 11 augustus: vakantie

Mevr. V. Moerland, huisarts in opleiding:
7 mei: afwezig
17 juni t/m 28 juni: vakantie