Coronaprik najaar

Voor patiënten die in aanmerking komen voor de griepprik, is dit najaar ook een nieuwe coronavaccinatie beschikbaar via de GGD.

Via deze weg willen wij daarom de coronaprik onder uw aandacht brengen.

Bent u geboren in 1963 of eerder? Dan krijgt u een persoonlijke uitnodiging per post.

Als u tussen 1964 en 2005 bent geboren (en in aanmerking komt voor de griepprik), ontvangt u geen brief maar kunt u zelf een afspraak maken. Dit kan vanaf 16 oktober 2023 via:

  • planjeprik.nl, hiervoor heeft u DigiD nodig
  • 0800-7070, hiervoor heeft u geen DigiD nodig

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met de GGD Hollands Midden via telefoonnummer 088-308 37 28

Kunt u niet naar een GGD-priklocatie komen door een ernstige ziekte of beperking? Neem dan contact op met de GGD via 0800-2077. Zij kijken samen met u naar een oplossing en bespreken of u eventueel thuis geprikt kunt worden.