Praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg

In de praktijk is Jill Peters werkzaam als praktijkondersteuner GGZ. Jill is psycholoog en u kunt bij haar terecht voor psychische klachten.

Jill heeft op woensdagmiddag en vrijdag spreekuur. Een afspraak maken loopt, na verwijzing van uw huisarts, via de assistente.

De POH-GGZ valt onder de basisverzekering en binnen de huisartsenzorg. Hierdoor zijn er voor u geen kosten aan verbonden.