Bericht GGD tav meningitis 30 mei 2018

Bericht GGD tav Meningitis   30 mei 2018

Ter info het volgende bericht van de GGD:

Onderwerp: meningokokkenziekte

Aanleiding: berichtgeving in de landelijke pers over toename dodelijke bacterie

Boodschap: er is landelijk een stijging van het aantal gevallen van meningokokkose, dit is vooral te wijten aan een toename van meningokokken serotype W. De in de pers genoemde toename in 2018 zien wij  niet terug in de cijfers van de regio Hollands Midden.

In de regio Hollands midden worden vanaf 1 mei alle kinderen van 14 maanden binnen het rijksvaccinatieprogramma (RVP) gevaccineerd  tegen de serotypen A,C,W en Y in plaats van de oude vaccinatie tegen serotype C, na de zomervakantie wordt dit vaccin ook aan kinderen van 14 jaar aangeboden.

Kinderen die i.h.k.v. het RVP niet voor vaccinatie tegen meningokokken ACWY in aanmerking komen hoeft u niet actief te benaderen. Mocht er toch een individuele vraag tot vaccinatie zijn dan kunt u het vaccin verstrekken of verwijzen naar een bureau voor reizigersvaccinatie.

Patiënten met vragen mogen worden verwezen naar het klantcontactcentrum van de GGD 088-2542384 of naar de afdeling infectieziektebestrijding 088-3083361
Links
https://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Meningokokken
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/menacwy-vaccinatie