Ontwikkelingen EPD

Enkele weken geleden heeft u van het Ministerie van VWS een brief ontvangen over het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier. Goed gebruikmaken van het landelijk EPD is, volgens ons, helaas nog toekomstmuziek. Het is nog onvoldoende onderzocht, onvoldoende voorbereid en de veiligheid van uw gegevens is niet afdoende gegarandeerd. Daarom sluiten de huisartsen in ‘t Joppe nog niet aan op het landelijk EPD.

U kunt zelf bezwaar maken tegen het uitwisselen van uw medische gegevens via het landelijk EPD. Een informatiebrief van de Landelijke Huisartsen Vereniging met meer achtergrondinformatie kunt u bij de assistentes verkrijgen. Zie ook www.infoepd.nl.