Nieuwe zorgstelsel

Op 1 januari 2006 is het nieuwe zorgverzekeringsstelsel in werking getreden.

Om het financiële verkeer tussen uw huisartsen en uw zorgverzekeraar goed te laten verlopen is het noodzakelijk dat uw verzekeringsgegevens en BSN nummer bij de praktijk bekend zijn en dat uw zorgverzekeraar weet wie uw huisarts is.

Wij verzoeken u met klem om wijzigingen in uw adres- verzekeringsgegevens altijd door te geven aan de praktijk en, indien dat nog niet gebeurd is, om aan uw zorgverzekeraar (afhankelijk van de zorgverzekeraar) door te geven dat u bij ons bent ingeschreven als patiënt. Indien dit namelijk niet bekend is (zowel bij de huisarts als bij de zorgverzekeraar), houdt dit in dat wij genoodzaakt zijn de consulten e.d. bij u in rekening te brengen.