Vooraankondiging griep- en pneumokokkenvaccinaties

Op dit moment lopen volop de voorbereidingen voor de griep- en pneumokokkenvaccinatiedagen 2022.

De vaccinaties zullen dit jaar op woensdag 9 november bij ons geleverd worden.

De griepvaccinatiedagen zijn dit jaar daarom op:
– donderdag 10 november vanaf 16.00 uur
– woensdag 16 november vanaf 16.00 uur
U ontvangt ter zijner tijd een brief met daarin een uitnodiging met een datum en tijdslot.

Mensen die een uitnodiging voor de pneumokokkenvaccinatie krijgen zijn de mensen die geboren zijn in het jaar 1953 t/m 1956.

Wij verzoeken u vriendelijk op de uitgenodigde tijd en datum te komen. Alleen in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk van deze tijd af te wijken. Hiervoor neemt u contact op met de praktijk.

Heeft u voorheen nooit een griepvaccinatie gehaald maar wilt u dit jaar wel in aanmerking komen? Bel dan met de praktijk zodat wij hier rekening mee kunnen houden.