Nieuwsbrief januari 2019

Nieuwsbrief januari 2019
Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over een aantal ontwikkelingen binnen de praktijkorganisatie.

Huisarts in opleiding
In september 2018 is dokter V. Moerland in onze praktijk begonnen aan het eerste jaar van haar huisartsopleiding. Tot september 2019 houdt zij, onder supervisie van de huisartsen M.M. Toes-Bos en J. van Egmond, haar spreekuur.

Praktijkmedewerkers
Zonder doktersassistentes en praktijkondersteuners kunnen huisartsen hun werk niet goed doen. De ploeg van assistentes bestaat thans uit vijf dames: Jeannette de Haas-van der Goes, Kitty van Leeuwen, Suzanne van den Bel-Martens, Jakobine van der Zant-Massaar en Jolien Welboren. Regelmatig begeleiden zij een doktersassistente in opleiding.

Carla Langezaal-Bons heeft in 2018 haar opleiding “Ouderenzorg in de eerste lijn” met goed gevolg afgerond. Zij zal zich, naast haar huidige werkzaamheden als praktijkondersteuner somatiek, ook gaan bezighouden met specifieke ouderenproblemen.

Jakobine heeft in 2018 haar opleiding tot praktijkondersteuner somatiek met succes afgerond. Naast haar assistentetaken gaat zij samen met Carla de zorg voor patiënten met lichamelijke chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en longziekten invullen. Jakobine draait haar spreekuur op donderdag.

Sinds 2 juli 2018 is Mevr. Jill Peters in onze praktijk gekomen, ter vervanging van Dhr. Danny Rijnders, in de functie van praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg). Op haar spreekuren ziet zij in samenspraak met de huisartsen mensen met uiteenlopende psychische problemen.

In de praktijk is, sinds september 2017, Marjolein Kloet werkzaam als verpleegkundig specialist in opleiding. Zij draait spreekuur onder begeleiding en verantwoordelijkheid van de huisarts. U kunt bij haar terecht met verschillende gezondheidsklachten waaronder plasklachten, ademhalingsproblemen, maag- en darmklachten en wonden.

Kwaliteitstraject

Vol trots kunnen wij u vertellen dat na de audit van 8 mei 2018 aan onze praktijk opnieuw de NHG Praktijkaccreditering is toegekend.

ECG, Holter-kastje
Sinds de zomer van 2018 werkt de huisartsenpraktijk samen met 24Care waardoor het mogelijk is om in de praktijk een ECG te laten maken of een Holter-kastje (klein kastje waarmee in de thuissituatie ECG`s gemaakt kunnen worden) mee te krijgen. Een elektrocardiogram (ECG) of hartfilmpje, geeft een beeld van de elektrische activiteit en werking van uw hart. Het verrichten van een ECG of het meekrijgen van een Holter-kastje gaat op indicatie van de huisarts.

E-mailadressen en telefoonnummers
Voor het versturen van verwijzingen en in de toekomst het versturen van nieuwsbrieven en bijvoorbeeld uitnodigingen griepvaccinaties willen wij graag uw correcte e-mailadres en mobiele telefoonnummer toevoegen  aan uw gegevens in ons medisch systeem. Daarom zijn wij deze aan het werven. Wilt u zo vriendelijk zijn om dit op de daarvoor bestemde briefjes die in de praktijk liggen in te vullen en in te leveren bij de assistenten?

U kunt altijd actuele en andere informatie over onze praktijk vinden op onze website: https://huisartsenpraktijk-tjoppe.nl/

Wij blijven er met alle medewerkers naar streven u zo goed mogelijk van dienst te zijn bij al uw lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen.

Voor vragen, suggesties en / of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief staan wij altijd open.