Nalevering pneumokokkenvaccin

In tegenstelling tot wat wij gedacht hadden worden de pneumokokkenvaccins helaas pas eind november geleverd.

Patiënten die begin oktober een uitnodiging voor de pneumokokkenvaccinatie ontvangen hebben zijn de mensen die dit jaar 73, 74, 75, 76, 77, 78 of 79 jaar zijn of worden. Deze patiënten kunnen eind november een nieuwe oproep vanuit de huisartsenpraktijk verwachten.