LSP aansluiting huisartsenpraktijk `t Joppe en Corona opt-in

LSP

Vanwege de veranderende omstandigheden binnen de huisartsenzorg en de huidige coronacrisis heeft onze praktijk besloten deel te gaan nemen aan het LSP (=Landelijk Schakelpunt).

Voor medische zorg buiten de openingstijden van de praktijk of bij een acuut medisch probleem kunt u terechtkomen bij de huisartsenpost of een  arts op de spoedeisende hulp. Dan kan het belangrijk zijn dat die arts uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij/zij een goed beeld van uw medische situatie en krijgt u de juiste zorg.
Het kan ook zijn dat u daarna bij een andere apotheek dan uw eigen apotheek terecht komt en om aan goede medicatiebewaking te doen is het van belang dat die apotheek inzage heeft in uw actuele medicatiegebruik.

De inzage in uw gegevens kan alleen, op grond van privacy richtlijnen, als u daarvoor toestemming hebt gegeven via de zogenaamde opt-in. Wellicht hebt u dat bij de apotheek voor informatie over uw geneesmiddelengebruik al gedaan. Als u bezwaar hebt tegen het raadplegen van uw gegevens kunt u dat ook kenbaar maken via een zogenaamde opt-out

Corona opt-in: tijdelijke extra inzage in LSP

Tijdens de coronacrisis kan het gebeuren dat u overdag of buiten kantoortijd beoordeeld moet worden door een andere huisarts dan uw eigen huisarts op de coronaspoedpost bij het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp. Indien nodig kunt u ook doorgestuurd worden naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Omdat het corona virus snel tot grote problemen kan leiden willen de artsen op de coronaspoedpost en spoedeisende hulp u snel en goed kunnen helpen. Het is met name bij aanwezigheid van andere medische problemen belangrijk dat zij de medische gegevens die uw huisarts van u bijhoudt kunnen raadplegen.

Tijdens de coronacrisis mogen tijdelijk, op grond van een noodverordening, ook als u nog geen algemene opt-in hebt gegeven uw medische gegevens worden bekeken door de artsen op de coronaspoedpost en spoedeisende hulp. Medische gegevens mogen alleen worden bekeken op het moment dat u contact heeft met de coronaspoedpost of spoedeisende hulp. Als uw medische situatie dat toelaat zullen de artsen u ter plaatse om uw toestemming vragen. De noodverordening is er voor die situatie dat u zelf geen informatie en of toestemming kunt geven en uw medische gegevens wel relevant zijn.

Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft (opt-out)? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn dan nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis.

U vindt meer informatie over de tijdelijke maatregel op de website volgjezorg.nl/corona-opt.

Persoonlijke keuze vastleggen

Wilt u uw keuze of uw gegevens door andere artsen dan uw eigen huisartsen wel of niet mogen worden bekeken kenbaar maken? U kunt dit op drie verschillende manieren doen.


Meer informatie?
Op volgjezorg.nl kunt u ook zien wie uw medische gegevens heeft bekeken en/of uw keuze voor het beschikbaar stellen van de gegevens van de huisarts aan de huisartsenpost of spoedeisende hulp aanpassen of doorgeven.