Nieuwsbrief maart 2024

Afscheid assistente Jeannette de Haas-van der Goes
Na bijna 30 jaar trouwe dienst is Jeannette per 1 januari 2024 gestopt met haar werkzaamheden als doktersassistente in verband met haar pensionering. Wij danken Jeannette voor alle jaren en zullen haar betrokkenheid en harde werk ontzettend gaan missen. We hebben haar gelukkig bereid gevonden om in geval van ziekte of vakantie bij te springen. Ook zal ze haar financiële administratieve werkzaamheden continueren.

Nieuwe assistente Ilse van Benten-Damen
Een opvolger voor Jeannette hadden we reeds met de komst van Ilse van Benten-Damen die per 1 mei 2023 is gestart bij de praktijk. Ilse is een zeer ervaren assistente en heeft zich moeiteloos een onmisbaar onderdeel van het team gemaakt. Ilse werkt de donderdag en de vrijdag.

Toetreding Carlijn Bardoel en Max Smits
Huisartsen Carlijn Bardoel en Max Smits zijn per 1 januari 2024 officieel toegetreden tot de maatschap. Zij waren beiden al langer werkzaam bij de praktijk en zijn dus geen nieuwe gezichten voor velen van u. Dr. Bardoel en Dr. Smits zijn blij om zich definitief te  kunnen verbinden aan de praktijk waar zij ook allebei ooit in opleiding zijn geweest. Er verandert voor u verder niets. Dr. Bardoel werkt op maandag, woensdag en donderdag. Dr. Smits werkt op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Drukte op de praktijk
Wij merken dat het recentelijk drukker is geworden op de praktijk. Er zal voorlopig ook geen huisarts in opleiding werkzaam zijn bij de praktijk. Derhalve is er besloten om gebruik te maken van waarnemend huisartsen. Wij zullen proberen om zoveel mogelijk dezelfde artsen in te zetten en de inzet tot een minimum te beperken. Wij hopen op uw begrip voor deze situatie.

Stoppen met roken
Praktijkondersteuner Esther van Leeuwen heeft enige tijd geleden een opleiding afgerond om mensen te helpen te stoppen met roken. U kunt een afspraak met haar maken door te bellen met de assistente of bespreek de mogelijkheden met één van de huisartsen. Met deze persoonlijke begeleiding komt u mogelijkerwijs in aanmerking voor vergoeding van stoppen-met-roken medicatie via uw zorgverzekeraar

LSP (Landelijk Schakelpunt)
Voor medische spoedeisende zorg buiten de openingstijden van de praktijk kunt u terecht komen op de huisartsenpost of de spoedeisende hulp. Het is van belang dat de behandelend arts dan toegang heeft tot uw medische gegevens. Dit komt de kwaliteit van de geboden zorg ten goede. Het landelijk schakelpunt faciliteert een veilige uitwisseling van deze gegevens. U kunt zich aanmelden voor het LSP op www.volgjezorg.nl/toestemming of u kunt het bespreken met een werknemer van de praktijk zodat deze de toestemming kan verwerken.

MijnGezondheid.net (MGN)
MijnGezondheid.net is een online omgeving waar u eenvoudig en snel gezondheidszaken bij uw huisarts kunt regelen. U kunt online vragen stellen, herhaalmedicatie bestellen en inzage hebben in uw medisch dossier zoals laboratoriumuitslagen. Voor meer informatie ga naar MijnGezondheid.net of bekijk het foldermateriaal op de praktijk. Er staat ook een link op onze website.

Tijdelijke stop nieuwe patiënten

Per directe ingang hebben wij besloten om een tijdelijke stop voor nieuwe patiënten in te stellen. Dit vanwege ons snel groeiende patiënten aantal.

Mocht u in de wijk wonen (postcodegebied 2317 en 2318) en nog geen
huisarts hebben in Leiden dan kunt u contact opnemen met de
assistente om, indien gewenst, genoteerd te worden op een wachtlijst.

Coronaprik najaar

Voor patiënten die in aanmerking komen voor de griepprik, is dit najaar ook een nieuwe coronavaccinatie beschikbaar via de GGD.

Via deze weg willen wij daarom de coronaprik onder uw aandacht brengen.

Bent u geboren in 1963 of eerder? Dan krijgt u een persoonlijke uitnodiging per post.

Als u tussen 1964 en 2005 bent geboren (en in aanmerking komt voor de griepprik), ontvangt u geen brief maar kunt u zelf een afspraak maken. Dit kan vanaf 16 oktober 2023 via:

  • planjeprik.nl, hiervoor heeft u DigiD nodig
  • 0800-7070, hiervoor heeft u geen DigiD nodig

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met de GGD Hollands Midden via telefoonnummer 088-308 37 28

Kunt u niet naar een GGD-priklocatie komen door een ernstige ziekte of beperking? Neem dan contact op met de GGD via 0800-2077. Zij kijken samen met u naar een oplossing en bespreken of u eventueel thuis geprikt kunt worden.

Vooraankondiging griep- en pneumokokkenvaccinaties

Op dit moment lopen volop de voorbereidingen voor de griep- en pneumokokkenvaccinatiedagen 2023.

Binnenkort ontvangt u thuis de uitnodiging met daarin de datum en een tijdslot.

De gekozen data zijn:

  • woensdagmiddag en avond 25 oktober (griep- en pneumokokkenvaccinaties)
  • donderdagmiddag en avond 26 oktober

Wij verzoeken u vriendelijk op de uitgenodigde tijd en datum te komen. Alleen in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk van deze tijd af te wijken. Hiervoor neemt u contact op met de praktijk.

Mensen die een uitnodiging voor de pneumokokkenvaccinatie krijgen zijn de mensen die geboren zijn in het jaar 1957 t/m 1960.

Heeft u voorheen nooit een griepvaccinatie gehaald maar wilt u dit jaar wel in aanmerking komen? Bel dan met de praktijk zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Nieuwe doktersassistente

Per 1 mei 2023 verwelkomen wij Ilse van Benten-Daamen als nieuwe collega doktersassistente in onze praktijk.

Ilse is werkzaam op donderdag en vrijdag.

 

Donaties hospices

Namens Kees onze hartelijke dank voor de donaties rondom het afscheid van Kees en het fantastische bedrag dat daarmee opgehaald is. Kees is inmiddels op bezoek geweest bij beide hospices om een cheque te overhandigen.  Zowel Xenia als Issoria hebben een bedrag van 2500 euro mogen ontvangen!

 

Nieuwe huisarts in opleiding

Per 28 november 2022 hebben wij een nieuwe huisarts in opleiding:

Meneer B. Fürst

Hij is werkzaam op maandag, dinsdag en vrijdag.

“Hallo, mijn naam is Bas Fürst, ik ben in de praktijk vanaf december 2022 werkzaam als derdejaars huisarts in opleiding. Voordat ik aan de huisartsenopleiding ben begonnen heb ik een tijd op de spoedeisende hulp in Den Haag gewerkt. Ik heb er veel zin in om dit jaar in ’t Joppe te komen werken. Wie weet tot ziens op het spreekuur!”

Afscheid huisarts Kees van der Meer

Na bijna 35 jaar werkzaam te zijn geweest in Huisartsenpraktijk ‘t
Joppe gaat Kees van der Meer per 1 januari 2023 met pensioen.
Kees heeft enorm veel voor de praktijk en de wijk betekend. We
gaan zijn wijsheid en collegialiteit enorm missen.

Zoals in zijn Afscheidsbrief is te lezen, is er voor iedereen gelegenheid om nog van Kees afscheid te nemen op 17 december van 15.00 – 18.00 uur in het oude HEMA gebouw in de Merenwijk.

Via de nieuwe Nieuwsbrief  houden wij u graag op de hoogte van alle verdere ontwikkelingen binnen de praktijk.

Vooraankondiging griep- en pneumokokkenvaccinaties

Op dit moment lopen volop de voorbereidingen voor de griep- en pneumokokkenvaccinatiedagen 2022.

De vaccinaties zullen dit jaar op woensdag 9 november bij ons geleverd worden.

De griepvaccinatiedagen zijn dit jaar daarom op:
– donderdag 10 november vanaf 16.00 uur
– woensdag 16 november vanaf 16.00 uur
U ontvangt ter zijner tijd een brief met daarin een uitnodiging met een datum en tijdslot.

Mensen die een uitnodiging voor de pneumokokkenvaccinatie krijgen zijn de mensen die geboren zijn in het jaar 1953 t/m 1956.

Wij verzoeken u vriendelijk op de uitgenodigde tijd en datum te komen. Alleen in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk van deze tijd af te wijken. Hiervoor neemt u contact op met de praktijk.

Heeft u voorheen nooit een griepvaccinatie gehaald maar wilt u dit jaar wel in aanmerking komen? Bel dan met de praktijk zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Laatste dag huisarts in opleiding

Op 26 augustus heeft meneer A.R. Mansour zijn laatste werkdag bij ons gehad.

Vanaf december zullen wij weer een nieuwe huisarts in opleiding verwelkomen in de praktijk.