Coronaprik najaar

Voor patiënten die in aanmerking komen voor de griepprik, is dit najaar ook een nieuwe coronavaccinatie beschikbaar via de GGD.

Via deze weg willen wij daarom de coronaprik onder uw aandacht brengen.

Bent u geboren in 1963 of eerder? Dan krijgt u een persoonlijke uitnodiging per post.

Als u tussen 1964 en 2005 bent geboren (en in aanmerking komt voor de griepprik), ontvangt u geen brief maar kunt u zelf een afspraak maken. Dit kan vanaf 16 oktober 2023 via:

  • planjeprik.nl, hiervoor heeft u DigiD nodig
  • 0800-7070, hiervoor heeft u geen DigiD nodig

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met de GGD Hollands Midden via telefoonnummer 088-308 37 28

Vooraankondiging griep- en pneumokokkenvaccinaties

Op dit moment lopen volop de voorbereidingen voor de griep- en pneumokokkenvaccinatiedagen 2023.

Binnenkort ontvangt u thuis de uitnodiging met daarin de datum en een tijdslot.

De gekozen data zijn:

  • woensdagmiddag en avond 25 oktober (griep- en pneumokokkenvaccinaties)
  • donderdagmiddag en avond 26 oktober

Wij verzoeken u vriendelijk op de uitgenodigde tijd en datum te komen. Alleen in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk van deze tijd af te wijken. Hiervoor neemt u contact op met de praktijk.

Mensen die een uitnodiging voor de pneumokokkenvaccinatie krijgen zijn de mensen die geboren zijn in het jaar 1957 t/m 1960.

Heeft u voorheen nooit een griepvaccinatie gehaald maar wilt u dit jaar wel in aanmerking komen? Bel dan met de praktijk zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Nieuwe doktersassistente

Per 1 mei 2023 verwelkomen wij Ilse van Benten-Daamen als nieuwe collega doktersassistente in onze praktijk.

Ilse is werkzaam op donderdag en vrijdag.

 

Donaties hospices

Namens Kees onze hartelijke dank voor de donaties rondom het afscheid van Kees en het fantastische bedrag dat daarmee opgehaald is. Kees is inmiddels op bezoek geweest bij beide hospices om een cheque te overhandigen.  Zowel Xenia als Issoria hebben een bedrag van 2500 euro mogen ontvangen!

 

Nieuwe huisarts in opleiding

Per 28 november 2022 hebben wij een nieuwe huisarts in opleiding:

Meneer B. Fürst

Hij is werkzaam op maandag, dinsdag en vrijdag.

“Hallo, mijn naam is Bas Fürst, ik ben in de praktijk vanaf december 2022 werkzaam als derdejaars huisarts in opleiding. Voordat ik aan de huisartsenopleiding ben begonnen heb ik een tijd op de spoedeisende hulp in Den Haag gewerkt. Ik heb er veel zin in om dit jaar in ’t Joppe te komen werken. Wie weet tot ziens op het spreekuur!”

Afscheid huisarts Kees van der Meer

Na bijna 35 jaar werkzaam te zijn geweest in Huisartsenpraktijk ‘t
Joppe gaat Kees van der Meer per 1 januari 2023 met pensioen.
Kees heeft enorm veel voor de praktijk en de wijk betekend. We
gaan zijn wijsheid en collegialiteit enorm missen.

Zoals in zijn Afscheidsbrief is te lezen, is er voor iedereen gelegenheid om nog van Kees afscheid te nemen op 17 december van 15.00 – 18.00 uur in het oude HEMA gebouw in de Merenwijk.

Via de nieuwe Nieuwsbrief  houden wij u graag op de hoogte van alle verdere ontwikkelingen binnen de praktijk.

Vooraankondiging griep- en pneumokokkenvaccinaties

Op dit moment lopen volop de voorbereidingen voor de griep- en pneumokokkenvaccinatiedagen 2022.

De vaccinaties zullen dit jaar op woensdag 9 november bij ons geleverd worden.

De griepvaccinatiedagen zijn dit jaar daarom op:
– donderdag 10 november vanaf 16.00 uur
– woensdag 16 november vanaf 16.00 uur
U ontvangt ter zijner tijd een brief met daarin een uitnodiging met een datum en tijdslot.

Mensen die een uitnodiging voor de pneumokokkenvaccinatie krijgen zijn de mensen die geboren zijn in het jaar 1953 t/m 1956.

Wij verzoeken u vriendelijk op de uitgenodigde tijd en datum te komen. Alleen in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk van deze tijd af te wijken. Hiervoor neemt u contact op met de praktijk.

Heeft u voorheen nooit een griepvaccinatie gehaald maar wilt u dit jaar wel in aanmerking komen? Bel dan met de praktijk zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Laatste dag huisarts in opleiding

Op 26 augustus heeft meneer A.R. Mansour zijn laatste werkdag bij ons gehad.

Vanaf december zullen wij weer een nieuwe huisarts in opleiding verwelkomen in de praktijk.

Stagiaire doktersassistente

Op 5 september 2022 zal Isabelle de Vroom bij ons beginnen als stagiaire doktersassistente. U kunt haar de komende maanden onder andere treffen aan de balie, aan de telefoon of op het assistente spreekuur.

Isabelle loopt stage op maandag, dinsdag en woensdag.

Vrijdag 1 juli vanaf 14.30 alleen bereikbaar voor spoed

Wij voeren actie voor goede huisartsenzorg

Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen voor de druk op de huisartsenzorg.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange wachtlijsten.

We willen:
– meer tijd hebben voor onze patiënten;
– minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;
– betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;
– dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden opgelost.

Op vrijdagmiddag 1 juli gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Daarom is onze praktijk die middag vanaf 14.30 alleen open voor spoedgevallen. Voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met de praktijk via telefoonnummer: 071-5215510 keuze 1 of 071-5214565.

Wilt u ons steunen in deze actie? Kijk op www.huisartseninactie.nl/doe-mee/ hoe u dat kunt doen.