Vooraankondiging griep- en pneumokokkenvaccinaties

Op dit moment lopen volop de voorbereidingen voor de griep- en pneumokokkenvaccinatiedagen 2021.

I.v.m. de situatie rondom het corona-virus zullen de griepvaccinatiedagen er ook dit jaar weer anders uitzien dan u van ons gewend bent.

Vanaf week 39 ontvangt u thuis de uitnodiging met daarin de datum en een tijdslot.

De gekozen data zijn:
– zaterdagochtend 9 oktober (griep- en pneumokokkenvaccinaties)
– zaterdagmiddag 9 oktober
– woensdagavond 13 oktober

Wij verzoeken u vriendelijk op de uitgenodigde tijd en datum te komen. Alleen in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk van deze tijd af te wijken. Hiervoor neemt u contact op met de praktijk.

Mensen die een uitnodiging voor de pneumokokkenvaccinatie krijgen zijn de mensen die geboren zijn in het jaar 1948 t/m 1952.

Heeft u voorheen nooit een griepvaccinatie gehaald maar wilt u dit jaar wel in aanmerking komen? Bel dan met de praktijk zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Let op: De praktijk neemt maatregelen tegen het coronavirus. Het is daarom veilig om naar de praktijk te komen. U kunt meehelpen:
– Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten, opeens moe, niet meer ruiken of proeven, koorts.
– Binnen de praktijk is het dragen van een mondkapje aanbevolen.
– Neem de uitnodigingsbrief mee naar de afspraak.
– U krijgt de vaccinatie in uw bovenarm, draag daarom korte mouwen.

Grip op je medische gegevens

LSP: Betere zorg door volledig informatie
Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Zonder uw toestemming kunnen andere artsen en apotheken uw gegevens niet inzien, ook niet in noodsituaties.

Ziekte of een ongeval komen vaak onverwacht. U kunt zomaar bij een onbekende apotheek of bij de huisartsenpost terecht komen. Om zo goed mogelijk te kunnen handelen zodat u bijvoorbeeld geen pillen krijgt die niet werken in combinatie met andere medicijnen die u slikt wil de zorgverlener uw belangrijkste medische gegevens kunnen inzien. Dit kan alleen met uw toestemming!

Toestemming geven
Via volgjezorg.nl/toestemming kunt u uw toestemming regelen en volgen.