nhg_keur_r_cmyk_blauw_22-jan13

Huisartsenpraktijk ’t Joppe

Over huisartsenpraktijk ’t Joppe

Huisartsenpraktijk ’t Joppe is sinds 1993 gevestigd in medisch Centrum ’t Joppe aan de Zwartemeerlaan 44 in de Merenwijk te Leiden. De praktijk is gelegen in een verzorgingsgebied met het profiel van een buitenwijk in een middelgrote stad. Er is sprake van een niet-apotheekhoudende huisartsenpraktijk. In 2014 werkten er 4 huisartsen, 1 huisarts in opleiding, 3 praktijkondersteuners (samen 36 uur), en 5 assistentes (samen gemiddeld 100 uur). Het totale patiëntenbestand bestond uit 4505 patiënten, inclusief de niet op naam ingeschreven patiënten (twee normpraktijken).

Op deze website worden de volgende disciplines in het centrum vertegenwoordigd: diëtist, haptonomie en psychologie/psychotherapie. Onder hetzelfde dak zit ook een filiaal van apotheek “Tot Hulp der Menschheid”, namelijk apotheek “’t Joppe”. In het gebouw tegenover onze ingang is een veelzijdige fysiotherapiepraktijk gevestigd met een fysiosport afdeling.

Missie

Onze praktijk heeft de volgende missie:

  • het bieden van goede huisartsenzorg, waarbij de zorg voor de patiënten en de preventie van ziekten en complicaties van ziekten centraal staan,
  • permanent werken aan een goede onderlinge samenwerking in een prettige sfeer, waarbij ook plezier in het werk een belangrijk aandachtspunt is,
  • investeren in de samenwerking met derden in de eerstelijns- en tweedelijns gezondheidszorg,
  • een bijdrage leveren aan de continuïteit van de huisartsenzorg door het opleiden van nieuwe huisartsen en het begeleiden van doktersassistentes in opleiding,
  • inspelen en anticiperen op actuele ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg en de eerstelijnsgezondheidszorg.

Visie

De activiteiten van onze praktijk zijn erop gericht om met ons hele team goede huisartsgeneeskundige zorg te bieden en te kunnen blijven bieden. Goede samenwerking en afstemming van taken binnen de praktijk moeten borg staan voor een goed toegankelijke, verantwoorde en efficiënte zorgverlening nu en in de toekomst. Regelmatig beschouwen we de door ons geleverde zorg en we zijn permanent bezig met het aanbrengen van verbeteringen in die zorg.

Naar ons idee dient de basisgezondheidszorg voor alle Nederlanders beschikbaar te zijn en te blijven, georganiseerd dicht bij huis. Het op een verantwoorde wijze inzetten van gemeenschapsgeld voor gezondheidszorg vraagt om sterke samenwerking in de hele eerste lijn. De zorgvraag in de eerstelijn zal de komende jaren sterk toenemen ten gevolge van de toename van chronische ziekten die meer en meer in de eerste lijn behandeld zullen gaan worden.